Make your own free website on Tripod.com
KAWASAN PENTADBIRAN

Struktur Pentadbiran Majlis Daerah Setiu mempunyai 7 bahagian iaitu :-

  i. Bahagian Pentadbiran
  ii. Bahagian Kewangan
  iii. Bahagian Perancangan dan Pembangunan
  iv. Bahagian Penilaian
  v. Bahagian Kesihatan dan Pelesenan
  vi. Bahagian Landskap dan Rekreasi
  vii. Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
Majlis Daerah Setiu mempunyai kakitangan seramai 109 orang terdiri daripada 2 orang kumpulan A, 5 orang kumpulan B (termasuk 2 kontrak), 15 orang kumpulan C dan 57 orang kumpulan D.
Bahagian Jawatan diluluskan Jawatan diisi Jawatan Belum diisi
Pentadbiran 23 22 1
Kewangan 5 5 0
Kejuruteraan dan Perancangan 31 31 0
Kesihatan dan Pelesenan 11 11 0
Perundangan dan Penguatkuasaan 2 2 0
Penilaian 6 6 0
Landskap dan Rekreasi 33 30 3
JUMLAH 111 107 4